CAP Sant Cugat

Adreça: Carrer de la Mina, s/n
08190 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 738 40 30

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8h a 20h
Especialitats del Centre
CAS - Infermeria - Medicina Familiar i Comunitària - Neurologia - Odontologia - Radiodiagnòstic - Salut Mental Adults - Salut Mental Infantojuvenil - Traumatologia - Treball social –Radiodiagnòstic – cirurgia General – Urologia – digestologia - Traumatologia

Centre d'Urgències Atenció Primària (CUAP) Sant Cugat

Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Sant Cugat roman obert les 24h i els 365 dies de l’any. Es tracta d’un espai ubicat a les dependències del fins ara CAP Sant Cugat, situat al carrer de La Mina, 2, i que dóna cobertura a gairebé 100.000 persones. El CUAP disposa d'una entrada independent pel mateix carrer La Mina, planta -1.

Està obert les 24 hores i compta amb 5 nous boxs d’observació i un d’aturades així com els recursos humans i tecnològics per resoldre les urgències de baixa i mitjana complexitat, evitant els desplaçaments a les urgències dels hospitals. Pot fer analítiques i radiografies les 24 hores.

Fins ara el CAP Sant Cugat comptava amb un Punt d’Atenció Continuada (PAC) obert les nits i els caps de setmana, però l’obertura del CUAP significa més professionals, millors instal·lacions i increment de la resolució.


L’atenció es duu a terme d’acord amb la gravetat del pacient, segons els criteris de priorització i classificació del sistema. Així doncs, les visites es realitzen en funció de la gravetat i no per ordre d’arribada. L'atenció urgent dels problemes de salut de baixa i mitjana complexitat es resol abans als CUAP que a les urgències dels hospitals, on sempre tenen preferència els pacients amb urgències de risc vital.