Unitat de Malalties Infeccioses

La nostra unitat de Malalties Infeccioses està formada per un equip multidisciplinar de prestigi i reconeixment nacional i internacional.

La seva funció és el diagnòstic i control de les malalties infeccioses, com també optimitzar els tractaments antibiòtics que reben els malalts, la vigilància epidemiològica de les infeccions hospitalàries relacionades amb microorganismes multiresistents i infeccions relacionades amb els procediments quirúrgics.

En l'àmbit hospitalari són els encarregats de la identificació, control i declaració de brots, com de les mesures preventives per evitar les infeccions en l'àmbit sanitari i el control de les ja establertes.

La nostra acitivitat se centra en tres unitats:

  • Unitat de Malalties Infeccioses, VIH i ITS

    A la nostra unitat, amb l'objectiu d'oferir una atenció integral als nostres pacients, disposem de diferents serveis per al complet abordatge de la infecció pel VIH així com de les malalties de transmissió sexual. El …Llegir més