La unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica publica un article a la revista Cirugía Española

El passat mes de juny la revista Cirugía Española publicava l’article: “Anàlisi retrospectiu dels resultats a llarg termini de l’estratègia inversa en pacients con càncer colorectal i malaltia hepàtica metastàtica sincrònica avançada”, es tracta d’un estudi descriptiu retrospectiu multicèntric realitzat per les unitats de de cirurgia Hepatobioliopancreàtica de l’HUMT i Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

En aquet article els autors recullen els resultats dels dos centres, des del 2007 fins al 2019, sobre l'estratègia inversa (EI), com un esquema indicat per al tractament en pacients amb càncer colorectal (CCR) i metàstasis hepàtiques sincròniques (MHS) avançades. En el procés han participat 88 pacients, que han estat tractats amb quimioteràpia neoadjuvant, seguit de resecció hepàtica i, finalment, resecció del CCR.

Així doncs, van concloure que els pacients amb càncer colorectal CCR i metàstasis Hepàtiques sincròniques MHS, l’Estratègia Inversa permet el control inicial de la malaltia metastàtica, seleccionar pacients que responen a la neoadjuvància i optimitzar les possibilitats de resecció completa, influint en la supervivència a llarg termini.

Long-term results of liver-first approach strategy in patients with advanced synchronous liver metastases from colorectal cancer
Autors: Eric Herrero Fonollosa, María Galofré Recasens, Alba Zárate Pinedo, Maria Isabel García Domingo, Judith Camps Lasa, Fernando Pardo Aranda, Francisco Espin Álvarez i Esteban Cugat Andorrà