La revista Cirugía Española publica un vídeo sobre la tècnica del Lligament falciforme autòleg per a la reconstrucció de la vena porta en cirurgia pancreàtica

El passat 26 de maig la revista de Cirugía Española publicava un article que recollia el vídeo sobre la tècnica quirúrgica del Lligament falciforme autòleg per a la reconstrucció de la vena porta en cirurgia pancreàtica.

L'article se centra en el cas d'un pacient amb un adenomacarcinoma de cap de pàncrees amb infiltració de la vena porta que obliga a fer una resecció parcial de la mateixa per a l'obtenció d'un marge de resecció negatiu.
En el cas del nostre pacient, l'ús del lligament falciforme com empelt va permetre la reconstrucció del defecte venós d'una forma senzilla, econòmica, amb excel·lent resultat funcional i lliure de complicacions. El lligament falciforme pot ser considerat com a alternativa a la reconstrucció venosa quan un empelt és necessari durant la cirurgia pancreàtica.

Els autors de l'article són: Maria Galofré Recasens, Eric Herrero Fonollosa, Maria Isabel García Domingo, Esteban Cugat Andorrà