Com poden els pares prevenir els problemes de consum de drogues?

En primer lloc, cal destacar el paper dels pares com a models de salut i de conducta. Els seus valors i conductes serveixen als fills de referència; cal doncs predicar amb l’exemple i cuidar el clima familiar.

És important que qle pares defineixin una posició clara vers el consum de drogues i que la comuniquin amb claredat als fills.

Partint d’aquesta base, es recomana:

  • Cuidar del bon clima familiar (afecte i acompanyament)
  • Fomentar actituds positives (interès per a la salut, responsabilitat personal...)
  • Fomentar el seu esperit crític
  • Possibilitar un ampli ventall d’activitats i experiències (esports, activitats artístiques….)
  • Establir normes i limits clars que facilitin la convivència
  • Donar informació contrastada sobre drogues (evitar exagerar-ne el perill amb la intenció de fer agafar por)
  • Cuidar i millorar la comunicació amb els fills des de la infantesa


“L’objectiu ha de ser ajudar-los a créixer, a madurar com a persones i a saber gestionar els diversos riscos que s’esdevindran a la vida. Per aconseguir-ho cal que la prevenció es doni des de petits, educant-los perquè tinguin les eines i les estratègies necessàries.”