Dr Torrent participa com docent en el Curs internacional del Grecmip

El Dr Torrent ha participat en el Curs internacional de cirurgia percutània del peu GRECMIP celebrat a Madrid el passat dia 23 de juny. En aquest curs els professors han pogut compartir amb els assistents les tècniques més avançades que actualment s'estan utilitzant en la cirurgia del peu.

El Dr Torrent va parlar sobre la millor solució per a les metatarsàlgies, així com realitzar demostracions pràctiques per als alumnes vinguts des de Singapur, Brasil o USA. El futur de la cirurgia continua avançant cap a ferides quirúrgiques més petites, però que ens permetin realitzar osteotomies i altres tècniques complexes, sempre intentant afectar el mínim possible les parts toves circumdants.

Ha estat una experiència altament gratificadora poder compartir amb traumatòlegs d'altres països les nostres tècniques i una font d'idees noves per seguir avançant en el camp de la cirurgia de peu i turmell.