Notícies

Els mitjans de Sant Cugat recullen el balanç del primer any de funcionament del CUAP Sant Cugat

El CUAP va entrar en servei el 14 de desembre de 2021

El Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Sant Cugat, que va entrar en servei el desembre de 2021, ha realitzat a dia d’avui gairebé 50.000 atencions urgents en aquest darrer any.

Aquest dispositiu, que dona cobertura de gairebé 100.000 persones, està preparat per resoldre urgències de baixa i mitjana complexitat, disposa de boxes d’observació i d’emergències, té laboratori d’anàlisis i servei de radiografies les 24 hores. D’aquesta manera s’han evitat desplaçaments de pacients al servei d’urgències hospitalàries que en aquest darrer any ha suposat, només, un 2% de derivacions.

La incorporació d’un servei de triatge oficial ha permès l’ordenació de les visites rebudes, essent les més urgents les que tenen l’atenció més ràpida. Es prioritza la urgència per davant de l’ordre d’arribada.
Del total de les aproximadament 50.000 atencions realitzades, un gruix important ha estat relacionada amb patologies respiratòries, amb activació d’oxigen domiciliari les 24h si cal i coordinació amb equips de cronicitat (UFC), pal·liatius (PADES) i equips de residències (EAR) els dies posteriors.

Destacar que un 11% del total de visites correspon a atenció pediàtrica, donant així continuïtat 24h a les urgències pediàtriques centralitzades al CAP de Can Mates (dll-dv 8-20h)

El CUAP manté contacte directe amb el servei de traumatologia, donant tractament definitiu a gran part de les lesions i fractures in situ i enllaçant amb visita de seguiment posterior amb el servei especialitzat.
L’obertura del CUAP va significar la incorporació de més professionals entre facultatius, infermeria, administració, auxiliars i tècnics, millors instal·lacions i increment de la resolució.

Us adjuntem els impactes:
Cugat.cat: https://www.cugat.cat/noticies/societat/161349/el-cuap-de-sant_cugat-aten-49.000-pacients-en-el-seu-primer-any-de-funcionament
Tot Sant Cugat https://www.totsantcugat.cat/actualitat/salut/cuap-sant-cugat-ha-ates-50-mil-casos-urgencia-darrer-any_2177353102.html