Reprogramació de visites

  • Informació visites programades ajornades

    Davant la situació sanitària excepcional del país, hem ajornat les visites programades no urgents i només atendrem patologies urgents. Eviteu anar als centres sanitaris, prioritzeu la consulta telefònica i l’econsulta a través de la Carpeta de LA MEVA SALUT. Si encara no teniu accés a LA MEVA SALUT, ho podeu demanar trucant al telèfon gratuït 900053723.

    Veure detalls