Notícies

El nou Edifici Estació s’estrena amb fluïdesa i bona acollida entre els pacients

Les noves dependències de Consultes Externes i Hospital de Dia es van posar en marxa 3 de setembre i el dia 13 de setembre es va estrenar el Servei de Rehabilitació

Les noves Consultes Externes comptan amb un centenar de consultoris a disposició de les diferents especialitats, fet que suposa un augment de més d’una quinzena d’espais de consulta mèdica (amb possibilitat de creixement fins a 120 consultoris).


Distribució dels espais al servei de les necessitats assistencials
La nova distribució dels espais assistencials s’ha dut a terme d’acord amb criteris de proximitat entre les especialitats, àrees funcionals i unitats vinculades. Els pacients disposen de circuits més amables i intuïtius, que contribuiran a agilitzar els fluxos assistencials.


Pel que fa a la distribució de l’edifici, a la planta -1 s’hi ubica el servei de Rehabilitació -el qual aglutina les unitats del Centre Vallparadís i del CAP Rambla- i les especialitats relacionades amb l’Aparell Locomotor com Traumatologia, Reumatologia i Diagnòstic per la Imatge. Amb l’objectiu d’atendre totes les patologies vinculades amb aquests serveis amb la màxima eficiència possible, la planta disposa d’un accés directe amb ambulància des del pàrquing.


La planta -2 esta reservada al conjunt d’Especialitats Mèdiques i a l’Hospital de Dia -tant a l’Oncohematològic com al polivalent-. També s’hi situa la Unitat Preoperatòria (on s’efectuen proves prèvies a les intervencions com extraccions o electrocardiogrames) així com les Unitats Funcionals de Crònics, Pneumologia, Insuficiència cardíaca,.. ja que totes tenen dependència directa de l’Hospital de Dia.


Finalment, la planta -3 aplega les Especialitats Quirúrgiques així com determinades àrees funcionals d’algunes especialitats. És el cas de Pediatria, Ginecologia i Obstetrícia, Dermatologia, Oftalmologia, Otorinolaringologia o Neurologia -tant la Unitat de Memòria com l’Ambulatòria-.


La totalitat de plantes del nou edifici tenen visió sobre el Parc de Vallparadís i connexió directa amb la línia S1 (Barcelona – Vallès) de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.


La mobilitat i l’accessibilitat, elements clau de les noves instal·lacions
En termes de mobilitat, es tracta del primer edifici de l’estat que acolleix dependències assistencials i una estació de tren (Vallparadís-Universitat), fet que podria afavorir la utilització del transport públic. L’accés amb vehicle privat també és possible ja que compta amb un aparcament -amb entrada pel C/Salmerón- amb vinculació directa amb les plantes assistencials.


Edifici singular, distintiu i amb gran capacitat assistencial
A nivell de ciutat, l’Edifici Estació esdevé un nucli de connexió entre l’Avinguda Jacquard i el Parc de Vallparadís, adaptat a persones amb mobilitat reduïda. És tracta d’un edifici únic i singular de 15.000 m2 i la previsió és que les Consultes Externes puguin acollir un trànsit d’entre 4.000 i 6.000 persones diàries, l’Hospital de Dia d’Oncologia pot administrar una trentena de tractaments simultanis i l’àrea de Rehabilitació pot atendre fins a 700 pacients diaris. La capacitat del nou espai permet futurs creixements, tenint en compte que l’any passat ja es va registrar un increment global de l’activitat d’un 9%.

Estrena molt satisfactòria entre el pacients i professionals
Després de dues setmanes de la posada en marxa del nou Edifici Estació i l’estrena ha estat molt exitosa. En el transcurs dels primers dies l’acceptació dels nous espais assistencials ambulatoris ha resultat molt positiva entre els professionals i els pacients i en conseqüència les primeres jornades d’activitat han transcorregut amb normalitat i sense incidències destacables.

Ja s’ha reprès la pràctica totalitat de les visites (fins el moment s’havia reduït lleugerament per tal de facilitar la transició) i la gran majoria dels usuaris s’han adaptat amb comoditat als nous circuits assistencials. Sens dubte, la col·laboració i predisposició de tots els professionals i el suport dels informadors -ubicats tant a les noves dependències com a les antigues- ha contribuït a que el trasllat s’hagi dut a terme amb aquesta fluïdesa.

En termes de novetats operatives, els nous espais n’incorporen una de rellevant pel que fa a les citacions mèdiques. En aquest sentit, l’especialista sol·licita la segona visita i el pacient en rep la confirmació (en un termini d’entre 48 o 72h) sense necessitat d’acudir de nou al taulell, tal i com passava fins ara. Aquesta mesura facilita els desplaçaments de pacients i redueix els temps d’espera.