ERROR IN FERRETIZER ESTRUCTURA INCORRECTA! Array ( [instance] => ) Programa científic

Programa científic

8.00h Recollida de documentació

8.15h Sessió inaugural i objectius

Dra. Esther Calbo. Directora Mèdica de l’Àmbit de Servei Assistencial de MútuaTerrassa.
Dra. Maria Esteve. Cap del Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa

SESSIÓ I: DE L'AMBULATORI A L'HOSPITAL

Moderadora: Dra. Carme Loras. Cap Clínica del servei d’Aparell Digestiu de l'HUMT

9.20h Discussió

8.30h Cas clínic d’hemorràgia baixa recidivant

Dra. Isabel Salvador. Resident del servei d’Aparell Digestiu de l'HUMT

8.50h Atenció primària i Protocol d'atenció d'hemorràgia digestiva

  • Atenció a Primària. Dra. Maria Lloret. Metgessa del CAP Sant Cugat
  • Protocol d’atenció d’hemorràgia digestiva. Dra. Laura Ruiz. Metgessa Adjunta del servei de l’Aparell Digestiu de l'HUMT

SESSIÓ II MANEIG PRÀCTIC DE L'ALTERACIÓ DE LA BIOQUÍMICA HEPÀTICA

Moderadora: Dra. Diana Horta. Metgessa Adjunta del servei d’Aparell Digestiu de l'HUMT

9.30h Què fem a Atenció Primària? i Què fem a Urgències de l'HUMT?

  • Què fem a Atenció Primària? Dra. Lidia González. Metgessa del CAP Rambla
  • Què fem a Urgències d’HUMT? Dra. Gemma Muñoz. Cap del Servei d’Urgències de l'HUMT

10.00h Hepatotoxicitat per Fàrmacs

  • Dra. Mercedes Vergara. Metgessa Adjunta del Consorci Sanitari Parc Taulí

10.20h Discussió

Sessió III - TEMES D'ACTUALITAT: TRANSPLANTAMENT FECAL. PER QUÈ SERVEIX I COM ES FA?

Moderadora: Dra. Montse Aceituno. Metgessa Adjunta del servei d’Aparell Digestiu de l'HUMT

10.30h ...

Dra Virginia Robles. Metgessa Adjunta del servei de Digestiu de l'Hospital Vall d’Hebrón

11.00h Pausa cafè

SESSIÓ IV. LES INFECCIONS EN ELS PACIENTS D'APARELL DIGESTIU

Moderadora: Dra. Ester Calbo. Directora Mèdica de l’HUMT

11.30h Infeccions en el pacient cirròtic i Infeccions en els pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal

  • Infeccions en el pacient cirròtic. Dra. Maria Poca. Metgessa Adjunta del servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital de Sant Pau
  • Infeccions en els pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal. Dra. Yamile Zabana. Metgessa Adjunta del servei de l’Aparell Digestiu de l'HUMT

12.10h Paper d’infermeria en la prevenció d’infeccions

  • Olga Benítez. Infermera del servei de l’Aparell Digestiu de l'HUMT

12.20h DiscussióSESSIÓ V - PREGUNTES FREQÜENTS AL SERVEI D'APARELL DIGESTIU

Moderador: Dr. Xavi Andújar. Metge Adjunt del Servei de l’Aparell Digestiu de l'HUMT

12.30h Quan és indispensable l’ús d’IBP?

Dra. Bea Arau. Metgessa Adjunta del servei de l’Aparell Digestiu de l'HUMT

12.50h Esòfag de Barrett: com es fa el seguiment?

Dr. Pablo Ruiz. Metge Adjunt del servei de l’Aparell Digestiu de l'HUMT

13.10h Quin abordatge s'ha de fer en un pacient amb ferritina alta?

Dr. Albert Martín. Metge Adjunt del servei de l’Aparell Digestiu de l'HUMT

13.30h Quin seguiment donem en un pacient amb cirrosi descompensada? i Quina és l’aportació des d’infermeria?

  • Quin seguiment donem en un pacient amb cirrosi descompensada? Dra. Agnès Raga. Metgessa Adjunta del servei de l’Aparell Digestiu de l'HUMT.
  • Quina és l’aportació des d’infermeria? Anna Agustí. Infermera del servei de l’Aparell Digestiu de l'HUMT.

13.50h Discussió

14.15h Cloenda