Programa

SESSIÓ 1: Tractament personalitzat en pacients amb

Esquizofrènia i Trastorns relacionats: Noves oportunitats terapèutiques.

14.45h Inauguració de la Jornada.

Dr. José A. Monreal. Director Assistencial Salut Mental de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa
Dra. Yolanda Cuesta. Gerent de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa

15.00h Obertura

Taula 1.

Esquizofrènia en fases inicials.

15.00h Abordatge comunitari en el tractament de la psicosi en fases inicials.

Noelia Domínguez

15.30h Atenció Domiciliària Intensiva en pacients amb primer episodi psicòtic.

Armand Guàrdia

16.00h Tractament de l'esquizofrènia resistent en els programes d'hospitalització parcial.

Eloisa Román

16.30h DISCUSSIÓ

Pilar Jiménez

17.00h PAUSA CAFÈ

Taula 2

Intervenció personalitzada en esquizofrènia i trastorns psicòtics relacionats

17.30h Farmacogenètica i ús d'antipsicòtics en esquizofrènia

M ª Jesús Arranz

18.30h Tractament personalitzat en dones amb esquizofrènia a la menopausa.

Alexandre González- Rodríguez

19.30h Noves perspectives en el diagnòstic i el tractament del trastorn delirant.

Jorge Cervilla

20.00h DISCUSSIÓ

José A. Monreal

Sessió 2

Tractament personalitzat en pacients amb Depressió: Nous desafiaments terapèutics.

Taula 1

Nous tractaments a l'abordatge de la Depressió

15.00h Identificació primerenca i tractament personalitzat de la Depressió en Atenció Primària.

Mentxu Natividad

15.30h Nous tractaments en l'abordatge de la depressió resistent: assaigs amb desketamina.

Eva Calvo

16.00h Altres tractaments no biològics en combinació amb antidepressius (EMTC).

Laura Ros

16.30h DISCUSSIÓ

Alexandre González-Rodríguez

17.00h PAUSA CAFÈ

Taula 2

Intervenció personalitzada a la Depressió

20.30h FI DE LA JORNADA

David Ferrándiz