Què és el desenvolupament psicomotor?

Tota la nostra vida és un continu procés d'aprenentatge. En els primers anys es produeix la major adquisició d'habilitats des del punt de vista motor, del desenvolupament dels sentits i del llenguatge i de la relació amb l'entorn.

El terme desenvolupament psicomotor es refereix a aquesta adquisició d'habilitats, és un procés continu i dinàmic que reflecteix que el sistema nerviós central del nen que està madurant.

El desenvolupament psicomotor segueix un ritme marcat, en el qual els diferents progressos corresponents a cada edat queden encadenats. Una vegada que s'adquireix una habilitat, aquesta es perfecciona i posteriorment s'aprèn una de nova.

Les diferents habilitats es divideixen en 4 grups:

  • Motor gruix o control de la postura.
  • Motor fi o coordinat.
  • Llenguatge. Els factors genètics i ambientals influeixen en el seu desenvolupament. L'evolució del llenguatge depèn també del caràcter del nen. És important tenir en compte que cada nen té el seu ritme.
  • Habilitats socials (Sociabilitat)