Les doctores Itziar Larrañaga i Sofia Espinoza participen en el monogràfic sobre cirurgia del càncer de mama després de la Neoadjuvància de l’Associació Espanyola de cirurgians

Quan operem a les pacients després de finalitzar el tractament sistèmic primari? és el títol de l’article publicat en aquest monogràfic, on ambdues autores repassen diversos articles ja que l'interval de temps òptim entre la quimioteràpia neoadjuvant i la cirurgia no està del tot ben definit i les guies de pràctica clínica no presenten recomanacions específiques i els resultats publicats a la bibliografia no són del tot clars.

La quimioteràpia neoadjuvant s'utilitza per al tractament de la malaltia localment avançada i, cada cop més, per al càncer de mama en estadis inicials. Aquest enfocament terapèutic proporciona proves de quimiosensibilitat in vivo, informació pronòstica i la possibilitat d'una reducció tumoral que permeti una cirurgia menys radical i un increment de la taxa de conservació mamària.

Pel que fa a la cirurgia després de la neoadjuvància l'interval de temps entre la quimioteràpia i la cirurgia continua sent controvertida, amb disparitat d’estudis, ja que no existeix un consens sobre el temps òptim entre la quimioteràpia adjuvant i la cirurgia, per una altra banda la bibliografia al respecte és escassa. Alguns suggereixen programar la cirurgia com més aviat millor. No obstant això, és important evitar la finestra neutropènica i les complicacions postquirúrgiques que poden existir per efecte de la quimioteràpia. Els temps d'espera més prolongats poden limitar el benefici dels tractaments sistèmics, acceptant-se la cirurgia abans de les 8 setmanes després del darrer cicle. Idealment, un moment òptim seria entre la quarta i sisena setmanes; per això és fonamental la coordinació multidisciplinària.

Les autores conclouen que es necessiten més estudis prospectius per definir l'interval de temps òptim entre la quimioteràpia i la cirurgia, però, són difícils de fer, ja que poden suposar problemes ètics.

Fa unes setmanes l’Associació Espanyola de cirurgians publicava un monogràfic sobre cirurgia del càncer de mama després de Neoadjuvància, en el que han intervingut la Dra. Itziar Larrañaga i la Dra. Sofia Espinoza, ambdues metges de la unitat de Cirurgia de Paret, endocrí i de la mama del servei de Cirurgia General i Digestiva de l’HUMT.