Èxit de participació en el I Workshop de cirurgia endoscòpica de la mama

En els darrers anys la cirurgia endoscòpica a la mama està cobrant cada vegada més protagonismes. Per aquest motiu la Unitat de cirurgia de la paret abdominal, endocrí i mama del servei de Cirurgia General i Digestiva de l'HUMT va organitzar el I Workshop de cirurgia endoscòpica de la mama - Estandardització de la tècnica quirúrgica, a la facultat de Medicina de la Universitat de VIC. Les directores del curs van ser la Dra. Salvadora Delgado, Directora assistencial del àmbit quirúrgic i cap del servei de Cirurgia General i Digestiva i la Dra. Itziar Larrañaga, metge adjunta del mateix servei i els tutors de dita formació van ser la Dra. Itziar Larrañaga, la Dra. Claudia Mitru i el Dr. Jaime Sampson, tots ells metges adjunts del servei de Cirurgia General i Digestiva, el Dr. Israel Barco, metge adjunt del servei de Ginecologia i Obstetrícia.Aquestes tècniques quirúrgiques, mitjançant l'encoscòpia, presenten amplis avantatges pel que fa a la visibilitat i cura dels teixits, el qual es tradueix en una millor recuperació postquirúrgica en comparació amb una altra tècnica d'abordatge tradicional.Un grup de 6 cirurgians que formen part del grup de cirurgia endoscòpica de la mama de l'Associació Espanyola de Cirurgians, van poder gaudir d'aquest primer Workshop, que ha estat molt ben valorat pels assistents, amb l'objectiu de desenvolupar i estandarditzar les diferents tècniques quirúrgiques que s'estan realitzant, mitjançant la pràctica d'intervencions en cadàvers.