Els CAS de MútuaTerrassa promocionen la setmana de conscienciació de l’Hepatitis C

Entre els dies 23 i 29 de juliol se celebra la setmana de conscienciació sobre la malaltia de l’Hepatitis C. Es tracta de la infecció hepàtica més comuna a Europa i és deu vegades més contagiosa que el VIH/sida.

El grup que pateix un risc més alt en adquirir aquesta malaltia, als països desenvolupats, són els usuaris de drogues per via parenteral. A Catalunya un 75% d’aquests usuaris la pateixen, i el 29% dels casos hi ha coinfecció amb el VIH, al voltant d’un 25% no sospiten que estan infectats, ja que es tracta d’una malaltia que manifesta símptomes quan està molt estesa. Les causes principals de contagi són: compartir xeringues, cassoletes, filtres, rul·los, culleres i la resta de material de consum; fer-se tatuatges i pírcings, i fer pràctiques sexuals no segures amb lesions cutànies i sang.

Únicament es pot prevenir l’hepatitis C evitant aquells factors de risc que transmeten la infecció, ja que encara no s’ha aconseguit una vacuna contra el virus.

Als països desenvolupats, entre el 80 i el 90% de les noves infeccions pel virus de l’hepatitis C estan relacionades amb la injecció de drogues. Diferents estudis demostren una incidència anual entre els UDI de 15-40 persones per cada 100 persones.

Al llarg d’aquesta setmana, en concret el dia 25 de juliol, el Departament de Salut organitza una jornada sota el títol: “Caminant cap a l’eliminació de les Hepatitis”, a la que hi assistiran professionals dels CAS de MútuaTerrassa.

Així mateix, us informem que en els diferents CAS gestionats per MútuaTerrassa oferim el cribratge per la detecció de la Hepatitis C, i facilitem el seguiment i l’inici de tractament.


Per més informació…