El Dr. Emilio Cañete assisteix al Congrés de la Societat Internacional d'Artroscòpia de Maluc (ISHA)

Del 12 al 14 d'octubre, es va celebrar a Santiago de Xile el novè congrés anual de la Societat Internacional d'Artroscòpia de Maluc (ISHA). Es tracta d’una reunió on es donen cita els especialistes de més renom en aquest camp a nivell mundial i el doctor Emili Cañete, metge adjunt del Servei de COT va assistir a la cita, per tal de conèixer els nous avenços i la situació actual de l'artroscòpia de maluc.

Durant el congrés s'ha fet èmfasi en les noves tècniques de navegació artroscòpica i de planificació preoperatòria per tal d'aconseguir uns millors resultats en el postoperatori. Com també s'ha posat en evidència el paper cada vegada més important dels ultrasons en la patologia del maluc, i com aquesta tècnica està desplaçant el diagnòstic de determinades patologies a través de la Ressonància magnètica. Tan mateix, els ultrasons, es descriuen com a eina eficaç durant la cirurgia evitant d'aquesta manera l'ús de radiacions ionitzants.

Un dels temes més controvertits en els últims anys, fa referència a la necessitat de tancar la càpsula articular en finalitzar l'artroscòpia. Les publicacions són controvertides, però sembla que hi ha consens que en pacients amb hiperlaxitud o amb un grau variable de displàsia, es recomana fermament tancar la càpsula articular.

En el camp de l’Osteonecrosi del cap femoral, l'artroscòpia té un important paper en estadis inicials, tant com a diagnòstic (s'està començant a considerar com el "gold estàndard" per al diagnòstic, per sobre de la RNM) com per al tractament.

Les indicacions de l’atroscòpia al maluc són cada vegada més grans, reparacions tendinoses d'isquiotibials, assistència per a fractures pelvianes, osteonecrosi, plàsties de labrum, ... Finalment, es va fer referència a les causes de fracàs després artroscòpia de maluc, actualment, la causa principal contínua sent la resecció insuficient en els casos de xoc fémoroacetabular.