El Dr. Francesc Anglès i el Dr. Emili Cañete participen com a ponents en el congrés internacional “Totally Hip” celebrat a Goteborg

El Dr. Emili Cañete i el Dr. Francesc Anglès membres de la Unitat de Maluc del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa van assistir al congrés internacional organitzat per Zimmer Biomet “Totally Hip” que es va dur a terme a la ciutat de Goteborg del 29 de març a l’1 d’abril.
Seixanta-dos ponents internacionals varen presentar diferents temes davant més de 1.200 cirurgians de maluc d’arreu del món. Els tòpics tractats varen anar des de la cirurgia conservadora de maluc no protètica fins a la cirurgia més complexa de revisions.

El format de la reunió permetia la interacció i discussió entre els cirurgians presents gracies a l’aplicació de noves tecnologies per relacionar-se amb els ponents. El Dr. Francesc Anglès va presentar dues ponències, la primera d’elles sota el títol:
“Paper de la rehabilitació i de les restriccions en artroplàstia total de maluc”, on es recollia la reflexió sobre els dubtes que en l’actualitat existeixen la necessitat de fer rehabilitació després de la cirurgia. Com a contrapunt, el Dr. Anglès va presentar els resultats de l’Equip de Fast Track d’artroplàsties de MútuaTerrassa i va fer una revisió de la literatura en relació aquest tema. Es va destacar el paper de la rehabilitació en la implicació i l’educació del pacient per ser partícip actiu en el procés de la cirurgia protètica i en el suport en el post operatori immediat i durant la curta estada hospitalària.

L’altra ponència, amb títol: “Artroplàstia total de maluc després de fracàs de fractura de fèmur”. El Dr. Anglès exposava que la fractura de maluc, especialment en pacients grans i amb os amb osteoporosis i fractura de fèmur proximal, no sempre evoluciona favorablement i en ocasions s’ha de convertir a pròtesi de maluc. Es tracta d’una cirurgia complexa equiparable a la cirurgia de revisió. A part de les consideracions pre quirúrgiques, els trucs tècnics específics de cada situació, es va presentar les diferents opcions de tractament i l’experiència de l’equip de maluc de Mutua Terrassa.