La Dra. Huguet premiada a la 54 edició de la SECOT amb la ponència: Paper de la colonització bacteriana de l’espaiadors en la taxa de reintervenció dels recanvis a dos temps

La Dra. Sandra Huguet va obtenir el premi a la millor comunicació presentada en congrés 54 de la Societat Espanyola de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia SECOT amb una ponència sobre el paper dels cultius obtinguts mitjançant sonicació dels espaiadors protèsics.Va recollir el guradó de mans del Dr Marco, President de la SECOT.


Resum de la ponència
En els recanvis en dos temps dels afluixaments sèptics s'han publicat diferents estudis que associen la colonització bacteriana dels espaiadors amb un pitjor resultat en relació al control de la infecció i una major taxa de complicacions després de la implantació de la pròtesi definitiva.

Vam dissenyar un estudi per determinar la taxa de reintervencions dels pacients sotmesos a una cirurgia de recanvi en dos temps i comparar els resultats entre els pacients en funció dels resultats dels cultius de l'espaiador en el segon temps.

Per ells hem realitzat un estudi retrospectiu observacional en el qual s'han analitzat 50 espaiadors de maluc o genoll implantats al nostre centre entre el 2010-2015. S'han agrupat els pacients en tres categories:
A. Pacients amb cultiu del líquid de sonicació de l'espaiador positiu amb / sense cultius positius de la resta de mostres.
B. Pacients amb cultius intraoperatòries del segon temps negatius i sonicació de l'espaiador negatiu.
C. Pacients amb cultius positius i cultiu de sonicació negatiu.

Dels 50 pacients analitzats, 9 es van incloure en el grup A, 28 al B i 13 al C. La taxa de reintervenció va ser del 33%, 32% i 54% respectivament. La taxa de reintervencions per infecció va ser del 0%, 25% i 46% respectivament. La colonització de l'espaiador va ser en tots els casos per gèrmens de baixa virulència (estafi lococos coagulasa negatius o P. acnes). Dins el grup A, 5 dels pacients van tenir també altres cultius positius.

Podem concloure que en el nostre àmbit la colonització bacteriana de l'espaiador no s'associa a una major taxa de reintervencions a curt-mig termini. El grup de pacients amb cultius positius del segon temps va ser el que va presentar major taxa de reintervencions.

Dra. Sandra Huguet premi a la millor comunicació