La revista Injury publica un article sobre el tractament de les fractures d’húmer

La revista Injury va publicar el passat mes de desembre un article sota el títol: “Cerclage wiring and intramedullary nailing, a helpful and safe option specially in proximal fractures. A multicentric study”, en el que el Servei de COT del nostre hospital amb la col·laboració de professionals del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela on tracten l’ús del cerclatge en l’enclavat endomedul·lar, Tot i que el tractament conservador continua sent una opció terapèutica amb bons resultats en més del 90% dels pacients, els avenços en tècniques de fixació interna han aconseguit millorar el maneig quirúrgic amb els avantatges de mobilització i rehabilitació precoç que aquest permet.

Els dissenys actuals d'implants endomedul·lars han demostrat similars resultats funcionals i de consolidació a l’osteosíntesi amb placa.

La conclusions del treball és que l’ús del cerclatge a través d'un abordatge mínim associat a l’enclavat endomedul·lar pot ser un gest quirúrgic de gran utilitat per facilitar la realització de l'enclavat i millorar la reducció de la fractura sense incrementar-ne les complicacions.