Qui Som?

Fundació Integralia Vallès

La Fundació Integralia Vallès vetlla per la integració laboral de persones amb discapacitat física al Vallès.

“Un pas més en la integració laboral de les persones amb discapacitat”

Realitat social Innovadora

  • La Fundació Integralia Vallés es una realitat des de la seva posada en funcionament el 9 de juny de 2015 i després de quasi un any d’activitat amb èxit.
  • La Fundació Integralia Vallès neix amb l’objectiu de contribuir de manera decidida i directa a la integració al món del treball de persones amb discapacitat en el territori del Vallès.
  • La Fundació Integralia Vallès es una iniciativa innovadora al Vallés que incorpora la perspectiva social de la inserció de les persones amb discapacitat i la perspectiva d’excel·lència.
  • Reconeixement internacional. Premi Internacional a la excelencia en responsabilidad social corporativa 39 º Congrès Internacional d’Hospitals. Chicago , 6 d’octubre de 2015.

L'objecte de la Fundació

La Fundació Integralia Vallès incorpora el coneixement, visió i filosofia de la Fundació DKV Integralia

L’objecte de la Fundació Integralia Vallès és portar a terme serveis de contact center(centre d’atenció multicanal) mitjançant un centre especial de treball. La finalitat d’aquest centre és assegurar la integració al món laboral de les persones amb grans discapacitats físiques (persones en el grup d’especials dificultats), sense excloure cap tipus de discapacitat i ser un mitjà per incorporar el major nombre de persones amb discapacitat a l’empresa ordinària.

La Fundació Integralia Vallès incorpora el coneixement, visió i filosofia de la Fundació DKV Integralia. La sinèrgia entre ambdues entitats es de gran vàlua per l’èxit de la Fundació Integralia Vallès. Fundació DKV Integralia aporta l’excel·lència i el coneixement en l’entorn de la inserció laboral, i en la professionalització dels serveis de contact center. Mútua Terrassa incorpora activitat, desplegament territorial, créixer en cartera de serveis, en la inserció efectiva a l’empresa ordinària i en fer visible un projecte d’inserció.

Política de Qualitat Fundació Integralia Vallès

La nostra política de qualitat es basa en els principis següents:Fundació Integralia Vallès és un centre especial de treball, que té com a objectiu principal les funcions de Contact Center i intenta de forma activa la integració de les persones amb discapacitat en l’empresa ordinària.

L’organització treballa amb voluntat de servei, desenvolupa la seva activitat en funció dels requeriments dels seus clients, vetlla pel desenvolupament personal i professional dels seus treballadors, i es compromet amb la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’entitat.

La gestió està basada en els processos, incloent els dels clients. Ens esforcem en la seva millora contínua mitjançant una supervisió constant tenint en compte les capacitats de l’organització i prenent les decisions en base a fets i dades.

La direcció està atenta als canvis que es produeixen en l’entorn, i avalua aquelles innovacions que puguin oferir un millor servei als seus clients.

Fundació Integralia Vallès vetllarà pel compliment dels requisits legals i reglamentaris que puguin afectar-la.

Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001 - ER-0076/2018

Anar a Fundació Integralia

Anar a Fundació Integralia

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d'Empresa i Treball, i finançada al 100 % pel fons REACT-UE coma part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19