Notícies

PROGRAMA D'INFORMACIÓ i FORMACIÓ PER A PACIENTS I/O FAMILIARS AMB PATOLOGIA NEURODEGENERATIVES

En el Departament de Neurologia de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa existeixen dues Unitats dirigides a l'atenció, investigació i docència dels Trastorns de la Memòria i Demència (Xarxa Assistencial de Catalunya) i dels Trastorns de Moviment i Espasticitat.

Ambdues Unitats s'agrupen sota l'epígraf d'Atenció a les Malalties Neurodegeneratives i disposen d'un mateix equip multidisciplinar i interdisciplinar en el que participen neuròlegs, neuropsicòlegs, psicòlegs, treball social, infermeria, auxiliars de clínica i equip administratiu.

Un aspecte fonamental en l'Atenció de la patologia Neurodegenerativa considerada com “Malalties Familiars” és l'activitat docent dirigida a les famílies i als propis afectats. Es realitzen al llarg de l'any, i de forma sistemàtica i continuada, sessions informatives i formatives que pretenen donar coneixements sobre la malaltia, el seu tractament i evolució, així com instruments per afrontar cadascuna de les fases d'aquests processos i de forma personalitzada en cada cas en particular.

La formació es realitza en diferents nivells; individual/familiar, en grups de família i, de forma més àmplia, a través de cursos de formació oberts a famílies, professionals i públic general. Aquestes diferents sessions formatives, es realitzen en la Unitat de Memòria i Atenció
a les Demèncias i/o Unitat de Trastorns del Moviment i Espasticitat; a l'aula polivalent de la pròpia Unitat i/o si fos necessari en les aules docents o auditori de MutuaTerrassa.


Equip Docent
Neurologia

Dr. Miquel Aguilar
Dr. Pau Pastor
Dr. Juan Pablo Tartari

Neuropsicologia
Dra. Dolors Badenes
Dra. Laura Casas
Dra. Sílvia Muntal
Dra. Sonia Arribas
Dra. Marta Almeria
Dr. Ignacio Alvarez

Treball Social
Sra. Gemma Tomé

Infermeria
Sra. Silvia Romero
Sra. Cristina Renau


Coordinació
Sra. Laura Comes
Sra. Alicia Hortal
Sra. Gemma Guardia
Sra. Judith López
Sra. Yolanda OrtegaSecretaria Terrassa

Telf contacte: 93 736 50 50
Ext.: 12787

Secretaria Sant Cugat (Sra. Yolanda Ortega)
Telf contacte: 93 589 11 22
Ext.: 47013