Notícies

La revista Alimentary Pharmacology and Therapeutics publica un estudi liderat pel servei de l’Aparell Digestiu que millora el coneixement sobre la malaltia del Crohn

El treball suggereix canviar la recomanació actual de l'European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO) sobre les exploracions diagnòstiques

El grup de recerca del CIBEREHD del servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, liderat per la Dra Maria Esteve, ha publicat recentment a la revista Alimentary Pharmacology and Therapeutics l'estudi titulat "Clinical features, therapeutic requirements and evolution of patients with Crohn's disease and upper gastrointestinal involvement (CROHNEX study)". El treball proposa modificar la present recomanació de l'European Crohn's and Colitis Organization (ECCO) sobre les exploracions diagnostiques donat que limiten l'avaluació del tracte digestiu superior només als pacients amb símptomes referits a l'abdomen superior.Es tracta d'un estudi multicèntric, observacional de casos i controls amb participació de 49 centres adherits al projecte ENEIDA del Grup espanyol de treball de malaltia de Crohn i colitis ulcerosa (GETECCU) i que inclou la cohort més àmplia publicada de pacients amb malaltia de Crohn i afectació del tracte digestiu superior (854 casos i 1708 controls). Ha estat coordinat per la Dra. Empar Sainz, metgessa adjunta de l'Hospital Althaia de Manresa, que va fer la residència d'Aparell Digestiu a l'HUMT i forma part de la seva tesi doctoral dirigida per les doctores Yamile Zabana i Maria Esteve.En el treball es demostra que aquest subgrup de pacients té un patró de comportament més agressiu, amb major probabilitat d'estenosi (tant en el moment del diagnòstic com durant l'evolució) i té major requeriment de fàrmacs biològics i major freqüència d'anèmia ferropènica crònica. En concret, l'anèmia ferropènica crònica d'origen incert ha demostrat ser un signe guia per al diagnòstic de malaltia de Crohn del tracte digestiu superior.L'estudi demostra també que la disponibilitat de tècniques d'imatge més precises en els últims anys (enteroresonancia i càpsula endoscòpica) ha incrementat significativament el diagnòstic de la malaltia de Crohn de localització alta.En base als resultats obtinguts, tal i com ja s'ha exposat, es suggereix canviar la recomanació actual de l'European Crohn's and Colitis Organization (ECCO) sobre les exploracions diagnostiques. A més de millorar el coneixement de la història natural de la malaltia, es proposa realitzar un estudi morfològic complet de l'intestí en el moment de la diagnosi, independentment dels símptomes, fet que permetrà un abordatge terapèutic més personalitzat.