Què fem?

Tot el procés s'inicia en el servei d’Otorinolaringologia on es farà:

 • Anamnesi (antecedents de cirurgia nasal, ORL, etc)
 • Examen físic ORL complet mitjançant fibroscòpia nasal, per a descartar patologia associada a pèrdua d'olfacte COVID-19.
 • Lliurament de formularis:
  • N.O.S.E/ Sv QODNS (Short versió of Questionnaire of Olfactory Disorders-Negative Statments) / Escala visual analògica. (VAS)
 • Sol·licitud de Ressonància Magnètica per a valorar estat del bulb olfactori i àrees olfactòries a nivell del sistema nerviós central. D'existir patologia associada pot sol·licitar-se TAC.
 • Se sol·licita Test d'olfacte Sniffin´sticks (TDI complet per a pacients COVID-19), el qual serà realitzat per una auxiliar del servei d'ORL.
 • Si fos precís, existeix la possibilitat de realització de potencials evocats del bulb olfactori mitjançant col·locació dels elèctrodes en rima olfactòria mitjançant visió endoscòpica i amb anestèsia local. Aquest procediment es realitzaria al quiròfan amb la col·laboració d'un neurofisiòleg

Se segueix el procés en el servei de Rehabilitació on es farà:
 • Una valoració per part del metge rehabilitador analitzant tots els objectius individualitzats.
 • Es programaran unes sessions de rehabilitació que consisteixen en estimular l’olfacte de forma continuada, dos cops al dia, durant 16 setmanes mitjançant essències florals, cítriques, vegetals i especiades.
 • Al llarg de la rehabilitació s’acudeix al centre un cop per setmana per tal que el Terapeuta Ocupacional estableixi un seguiment i pugui fer canvis i/o propostes de millora en cas que sigui necessari.