Què és l'anòsmia?

L'anòsmia és la incapacitat per percebre olors o la manca de funcionament de l'olfacte.

Històricament els trastorns del sentit de l'olfacte i del gust s'han tingut poc en compte, degut en part a la falta de coneixement i enteniment del seu complex funcionament, i perquè no es relacionaven amb implicacions greus en la salut. Això ha canviat radicalment en els últims anys i s'ha accelerat amb la pandèmia SARS-CoV-2 que estem vivint.

Les alteracions de l'olfacte i del gust
Les alteracions de l'olfacte són un símptomes freqüent en la nostra pràctica otorinolaringològica (ORL) diària, es presenten en un 14% de la població i se sap que la seva incidència augmenta amb l'edat, ja que a partir dels 40 anys aproximadament existeix un deteriorament de les neurones sensorials olfactòries. Al seu torn, el 80% dels trastorns del gust que presenten els pacients són secundaris a dèficits olfactoris.

La causa més freqüent de pèrdua d'olfacte són les infeccions virals del sistema respiratori superior (refredat comú, grip, coronavirus,etc), rinitis al·lèrgica, pòlips nasals, sinusitis agudes i cròniques, malalties neurodegeneratives (Parkinson, Alzheimer, Huntington, demència, envelliment), traumatismes cranioencefàlics i els tumors nasosinusals - ORL o del sistema nerviós central.

Actualment la infecció pel virus SARS-CoV-2 ha produït un augment significatiu del nombre de pacients amb alteració d'olfacte i gust que hem visitat en el nostre servei de ORL, com a seqüela de la malaltia.

L'anòsmia sol ser un dels símptomes inicials i en ocasions únic, aproximadament un 80% dels pacients recuperen l'olfacte a les 2-3 setmanes del començament de símptomes, però n’hi ha que(aproximadament un 20%), fins i tot transcorreguts uns mesos des del contagi, persisteixen amb una alteració d'olfacte quantitativa o qualitativa.

Patir una alteració en l'olfacte i/o en el gust pot tenir greus conseqüències a nivell nutricional, pot portar l’aïllament social i afectar psicològicament a qui ho pateix, produint depressió, i fins i tot pot ser perillós per a la vida, en no poder detectar olor de gas o la ingesta d'aliments en mal estat.

És de gran importància poder objectivar el grau de pèrdua olfactòria mitjançant olfactometria (test d'olfacte) i la qualitat de l'olfacte, no només mitjançant qüestionaris subjectius sinó amb test objectius. Amb aquestes dades objectives, hem pogut determinar que el 77% dels pacients presentaven pèrdua olfactòria versus un 44% de les proves subjectives.

Per mitjà de les proves objectives podem detectar quines olors no reconeix el pacient o si existeixen interpretacions anòmales: cacòsmia (olors desagradables), disòsmia (distorsió d'una olor) o fantòsmia (al·lucinació olfactòria) per a realitzar un diagnòstic correcte i més encara tractament personalitzat, ja que no existeix un tractament únic per als trastorns de l'olfacte, sinó que ha d'ajustar-se el tractament a cada a cada pacient en particular.

La nostra unitat d'Anòsmia

Actualment no existeix en la nostra zona cap servei de ORL amb una unitat que pugui diagnosticar la causa, objectivar la pèrdua i tractar la patologia olfactòria-gustativa, de forma multidisciplinar. És per això que entenem la necessitat d’orientar els nostres esforços de forma coordinada amb altres serveis i crear una unitat que pugui tractar a aquesta mena de pacients de manera integral.

Pel què fa a la rehabilitació olfactòria i gustativa no farmacològica fem servir una novedosa metodologia de tractament per abordar aquesta patologia. La intervenció de la rehabilitació està encaminada a millorar la qualitat de vida de les persones que tenen aquests trastorns i normalitzar les conductes olfactives i gustatives.