Què és la fimosi i com es tracta?

La fimosi és una patologia comú, que pot requerir tractament mèdic i en ocasions quirúrgic. S’entén com la dificultat o impossibilitat per descobrir el gland, a causa de l’estretor o estenosi de la pell del prepuci

  • Quan ha de ser valorada la fimosi?
Abans dels 2 anys parlem de fimosi fisiològica (“normal”) i es pot resoldre sense necessitat de tractament quirúrgic, simplement practicant maniobres suaus de retracció prepucial que indicarà el pediatra. Si no millora, entorn dels 4 anys cal fer una valoració per cirurgia, ja que molt probablement necessitarà tractament quirúrgic.
  • Necessita sempre de tractament quirúrgic?
Si la fimosi és severa (té un forat molt petit, com un puntet) la intervenció quirúrgica és necessària. Quan hi ha inflamacions de la pell del prepuci o be infeccions urinàries de repetició també serà necessària la intervenció en ocasions abans dels 4 anys.
En cas de fimosis no tant tancades es pot intentar un tractament mèdic local amb una crema de corticoides, posant 2 vegades al dia durant 1 mes al voltant de la pell del prepuci a la zona més estreta. Alguns nens mostren milloria sense necessitat de de tractament quirúrgic.
  • Hi ha alguna situació que faci urgent la derivació o intervenció?
Hi ha casos en els que s’ha de derivar i operar el nen amb més urgència :
Si ha presentat un o més episodis de parafimosi : un cop retret el prepuci no s’aconsegueix tornar a col·locar-lo per sobre del gland, provocant important inflor i dolor . En aquest cas s’ha d’acudir a urgències immediatament.

Si presenta balanopostitis de repetició: la balanopostitis és la inflamació del gland i de la pell del prepuci .

Fimosis xeròtica obliterant : és un tipus de fimosi amb pell prepucial de tipus cicatricial , freqüentment causada per balanitis freqüents i que pot degenerar en un “liquen atròfic”

Quan hi ha infeccions urinàries de repetició

Si hi ha dificultat per orinar.
  • La pell del penis del meu fill baixa parcialment, però alguna zona del prepuci es queda enganxat en el glans, podem parlar també de fimosi ?
No és ben bé el mateix. En aquest cas parlem d’adherències balano – prepucials, les quals no precisen de tractament quirúrgic simplement de seguiment. Aquestes adherències es desenganxaran espontàniament amb el temps.
  • En què consisteix la intervenció ?
La circumcisió és la excisió de la part estreta del prepuci que impedeix la retracció . Es realitza amb anestèsia general i local una vegada adormit. La durada de la intervenció és aproximadament de ½ hora i pot tornar a casa el mateix dia de l’operació si no presenta complicacions . Després de la intervenció es precisen uns dies de cures en el domicili.