El servei d'Endocrinologia i Nutrició promocionen el Dia Mundial de la Diabetis

Segons la “Federació Internacional de Diabetis” (IDF), 425 milions de persones adultes en tot el món viuen amb aquesta malaltia, la majoria d’aquests casos tenen diabetis tipus 2 i més d’un milió de nens i adolescents tenen diabetis tipus 1. La diabetis és una malaltia que genera un alt cost personal, social i també al sistema sanitari degut al seu tractament, a les seves complicacions i a les malalties associades.

En un percentatge elevat de casos la diabetis tipus 2 es pot prevenir amb mesures d’estil de vida saludables com l’activitat física i l’alimentació saludable.

Cada any, des de 1991, el 14 de novembre se celebra “el dia mundial de la diabetis”, amb l’objectiu de donar visibilitat i conscienciar a tota població del que significa aquesta malaltia que no deixa d’augmentar en tot el món. La comunitat internacional de la diabetis, la IDF, les organitzacions sanitàries i les associacions de persones afectades per la malaltia, entre d’altres, organitzen una gran varietat d’activitats com conferències, divulgació a diferents mitjans de comunicació, activitats esportives i la il·luminació de color blau de diferents monuments emblemàtics a tot el món, en senyal d’esperança per totes les persones que conviuen amb la diabetis.

Cada any la campanya va dirigida a un tema diferent relacionat amb la diabetis. El tema general de la campanya d’aquest any és La família i la diabetis i els objectius són:

  • Augmentar la consciència sobre l’impacte que te la diabetis en la família i el cercle social més proper.
  • Promoure el paper de la família en la gestió, la cura, la prevenció i l’educació de la diabetis.
El diagnòstic de la diabetis suposa una alteració no solament en la vida de la persona afectada, sinó també de les persones que l’envolten que hauran de modificar certes rutines i posar en marxa una sèrie de mecanismes psicològics per adaptar-se a la nova situació. L’adaptació als diferents aspectes del tractament de la diabetis no sempre és fàcil i això pot generar situacions d’estrès que poden afectar a la qualitat de vida i al benestar emocional, tant dels pacients com dels familiars. Per tant l’atenció a la diabetis s’ha de contemplar des d’un punt de vista integral, és a dir, no solament s’ha de tenir cura dels aspectes biomèdics sinó també dels psicosocials, en el marc de programes d’educació terapèutica dirigits als pacients i a les seves famílies. En aquest context la família te un paper fonamental en el control de la malaltia, doncs s’ha demostrat que el suport familiar millora els resultats de salut de les persones amb diabetis i ajuda a reduir l’impacte emocional de la malaltia.


Pots consultar les activitats previstes per la campanya d’enguany podeu consultar: