Alimentació i patologies

Una alimentació saludable, variada, equilibrada i suficient millora la salut i afavoreix la recuperació d’algunes patologies. Tot i que en alguns casos es requereix d’una dieta específica com ara en el cas de la diabetis, la hipertensió, la hipercolesterolèmia, el restrenyiment, la colelitiasis, ferropènia, etc.

Què és l’alimentació?
És un acte voluntari que te com objectiu nodrir el nostre cos perquè funcioni adequadament i pugui sobreviure.

I... què és la nutrició?

És un acte involuntari que realitza el nostre organisme per tal de transformar i assimilar les substàncies nutritives que es troben en els aliments que hem ingerit prèviament, mitjançant la digestió, l’absorció, la utilització i l’eliminació d’aquests.

En cas de malaltia es poden veure afectats un o varis dels processos anteriorment citats afectant així l’estat nutricional de la persona que la pateix.

  • CONSELLS DIETÈTICS: DIETA HIPOSÒDICA (PDF 0.05 MB) Descarregar
  • CONSEJOS DIETÉTICOS: DIETA HIPOSÓDICA (PDF 0.05 MB) Descarregar
  • ALIMENTS RECOMANATS EN UNA DIETA RICA EN FERRO (PDF 0.49 MB) Descarregar
  • ALIMENTOS RECOMENDADOS EN UNA DIETA RICA EN HIERRO (PDF 0.49 MB) Descarregar
  • Recomanacions dietètiques per a la dislipèmia (PDF 0.47 MB) Descarregar