Guia d'acollida al nou resident

El document adjunt conté la informació més rellevant sobre l’estructura i organització assistencial i docent de la nostra entitat, així com altres informacions que poden ser d’interès per al nou resident:

  • Especialitats amb docència
  • Tutors
  • Avaluacions
  • Rotacions externes
  • Expedient acadèmic
  • Pla de supervisió d’urgències
  • Vacances i permisos
  • Programa del curs d’acollida als nous residents
  • Centre de documentació i recerca

Guia d'acollida nou resident

  • Guia d'acollida nou resident (PDF 1.11 MB) Descarregar

Guia d'acollida dels nous residents d'Atenció Familiar i Comunitària