Unitat Docent Multiprofessional Atenció Familiar i Comunitària MútuaTerrassa

MútuaTerrassa disposa de 9 centres d’Atenció Primària i 4 consultoris on atenem cada any 230.000 pacients, d’una població de referència de 260.000 habitants, ubicats a les poblacions de Terrassa, Sant Cugat, Rubí, Viladecavalls i Olesa de Montserrat.

La Unitat Docent de Medicina de Família i Comunitària de MútuaTerrassa es va constituir el 1995. Des d’aleshores hem format 146 residents de medicina, dels quals 51 han continuat la seva trajectòria professional a la nostra entitat, treballant a diferents centres d’atenció primària.

En data 31 de maig de 2013, el Ministeri de Sanitat va aprovar l’acreditació de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de MútuaTerrassa, amb capacitat docent per
formar 12 residents a l’any de Medicina i 10 d’Infermeria, distribuïts en els diferents centres d’Atenció Primària
La nostra unitat docent està formada per 5 Centres d'Atenció Primària:

La finalitat d'aquest formulari és formalitzar la petició de formació, les seves dades s'utilitzaran única i exclusiva per a aquest fi

Referents

Cap d’estudis Unitat Docent Multiprofessional Atenció Familiar i Comunitària

Dra. Montserrat Llordés Llordés
Número de col·legiada: 23668
mllordes@mutuaterrassa.cat


​Secretària

Sra. Verónica Gallardo Martínez
Tel.: 93 736 50 50 Ext 14814
Mòbil: 649347671
vgallardo@mutuaterrassa.es