Diabetis Tipus 1

La diabetis mellitus és un trastorn general del metabolisme que es manifesta per una elevació anormal dels nivells de glucosa a la sang. Aquesta anomalia pot ser deguda a una producció insuficient d’insulina o bé a un mal aprofitament d’aquesta hormona per part de l’organisme.

  • La diabetis de tipus 1 es coneix també com a diabetis juvenil, ja que acostuma a aparèixer en persones de menys de 30 anys. Es caracteritza per una destrucció progressiva de les cèl·lules productores d’insulina —cèl·lules beta del pàncrees— que fa necessària l’administració immediata d’insulina per tal de normalitzar els nivells de glucosa a la sang. Per aquest motiu també s’anomena diabetis insulinodependent.

Quins tipus de tractaments existeixen?


Hi ha 2 sistemes de tractament amb insulina:
  • Múltiples dosis d'insulina:
    • Insulina ràpida que s'administra abans dels àpats (entre 3 - 4 vegades al dia).
    • Insulina lenta per cobrir les necessitats basals de l'organisme (1-2 vegades al dia).
  • Infusors d'insulina. Consisteix a administrar insulina, a través d'infusió continua subcutània d'insulina (bomba d'insulina).