Assistencial

Àrea d'influència (primària, inclou Olesa): 266.426 habitants
Procediments terciaris: Neurocirurgia, Cirurgia Toràcica, Hematologia i Hemodinàmica cardíaca. Àrea d'influència > 1.000.000 habitants