Estats financers

  • Exercici 2019 - Informe especial de revisió independent sobre la situació financera i de solvència (IERSFS) (PDF 1.67 MB) Descarregar
  • Exercici 2019 - Informe de la situació financera i de solvència (ISFS) (PDF 1.61 MB) Descarregar
  • Exercici 2019 - Estats financers del grup MútuaTerrassa - consolidat (PDF 0.16 MB) Descarregar
  • Exercici 2019 - Estats financers de Mútua de Terrassa, MPS - Individual (PDF 0.17 MB) Descarregar
  • Exercici 2019 - Informe d'auditoria dels estats financers del grup MútuaTerrassa - Consolidat (PDF 6.13 MB) Descarregar
  • Exercici 2019 - Informe d'auditoria dels estats financers de Mútua de Terrassa, MPS - Individual (PDF 5.31 MB) Descarregar