Psiquiatria

< Tornar a Especialitats i Disciplines acreditades

Cap de servei:
Dr. Josep Gascón Barrachina - Número de col·legiat: 080813828

Tutores:
​Dra. Yolanda Tascón López - Número de col·legiada: 080833620

Dr. Tulio Callorda Boniatti - Número de Col·legiat: 080840574

Documents d'interès