El servei de Medicina Interna participa en l'Actualització de la Guia Espanyola de la MPOC


El passat mes d'agost es va publicar a la revista Archivos de Bronconeumología l'article: "Actualización de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC): comorbilidades, automanejo y cuidados paliativos". El Dr. Pere Almagro, cap clínic del servei de Medicina Interna ha participat com a coautor d'aquest treball.

En aquest capítol de GesEPOC 2021 es presenta una actualització narrativa sobre les comorbiditats més importants, les estratègies d'automaneig i les cures pal·liatives en la MPOC, també s'inclou una recomanació sobre l'ús d'opiacis per al tractament de la dispnea refractària a la MPOC.

Per saber més sobre aquest article podeu entrar en aquest enllaç:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300289621002167