Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR)

La funció principal d’aquesta unitat és diagnosticar (com més aviat millor) aquells pacients que presenten uns símptomes que podrien ser d’una malaltia greu, però que el seu estat general permet fer l’estudi de forma ambulatòria, sense necessitat d’ingrés hospitalari.