Unitat Funcional de Control de Tuberculosi

A la nostra Unitat Funcional de Control de la Tuberculosi es realitzen tasques de diagnòstic precoç, seguiment i control de l'adherència al tractament, així com cribratge de grups de risc i prescripció de tractaments preventius, quan s'escau. Aquesta activitat es realitza en coordinació amb diferents professionals de l'hospital i d'Atenció Primària.