Unitat del Pacient Crònic Complex (PCC)

La Unitat del Pacient Crònic Complex està enfocada en l'atenció intrahospitalària dels pacients amb diverses malalties cròniques concomitants o amb malalties cròniques d’òrgan específiques en situació greu. Els seus objectius són atendre aquets pacients de una manera proactiva i multidisciplinari per millorar l’assistència, els resultats en salut, la qualitat de vida i les complicacions derivades de l'hospitalització.