Unitat Malalties Autoimmunes Sistèmiques (UMAS)

Les malalties autoimmunes són un grup d'afeccions de causa desconeguda en les que el sistema immunitari s'altera i ataca òrgans del propi cos. En l'actualitat, es coneixen més de 110 malalties d'aquest tipus i alguns estudis epidemiològics estimen que més del 10% de la població té alguna malaltia autoimmune. En un terç d'aquestes malalties es pot produir l’afectació de diferents òrgans, el que es coneix com a malalties autoimmunes sistèmiques. Es manifesten per una afectació simultània o successiva de diversos d'òrgans i sistemes i poden tenir autoanticossos com a marcadors biològics. El diagnòstic i tractament precoços son fonamentals per tal d'evitar en la mesura del possible el dany sever dels òrgans afectats, inclús esdeveniments fatals. El curs d’aquestes malalties és sovint recurrent i imprevisible, pel que requereixen d’un seguiment estret.

En conclusió, les malalties autoimmunes són malalties complexes, amb etiologies sovint desconegudes i formes de presentació molt variades, el que planteja un important repte clínic i requereix un abordatge multidisciplinari. D’aquí la importància d'implementar Unitats multidisciplinars de malalties autoimmunes que valoren conjuntament els pacients de forma coordinada amb altres especialitats, el que constitueix una eina clau tant pel diagnòstic com pel seu seguiment i el seu tractament.