La Unitat d'Insuficiència Cardíaca inicia les consultes telemàtiques amb els seus pacients


Els pacients amb Insuficiència Cardíaca són particularment vulnerables a la infecció per SARS-CoV-2, no només perquè la seva comorbilitat els fa més susceptibles, sinó també perquè tenen un pitjor pronòstic en cas d'infecció.

Mantenir la visita i el seguiment d'aquests pacients és primordial per evitar les descompensacions, així com facilitar l'adherència als programes de tractament. Per tant, les visites d'aquestes persones i la priorització de l'atenció mitjançant la telemedicina són de la màxima importància.

Des de la UFC2 IC es van iniciar les visites de telemedicina en format telefònic des de fa mesos amb èxit, però en alguns casos existia una pèrdua del vincle, així com d'informació clínica important del pacient. Per aquest fet, des del mes de febrer, s'ha instaurat el seguiment d'aquests pacients mitjançant videotrucada, seguint la mateixa cadència habitual de les visites presencials, amb una molt bona resposta tant dels pacients com de l'equip.