El Dr. Pere Almagro és un dels coautors de l’Actualització 2021 de la guia espanyola de la MPOC (GesEPOC)

La revista Archivos de Bronconeumología publica l'article: Actualización 2021 de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Diagnóstico y tratamiento del síndrome de agudización de la EPOC, en el que ha participat com a coautor el Dr. Pere Almagro, cap clínic del servei de Medicina Interna de l'HUMT, en representació de la Societat Espanyola de Medicina Interna.


La GesEPOC és una guia de pràctica clínica elaborada amb la col·laboració de totes els Societats científiques implicades en el tractament de la MPOC i del Fòrum Espanyol de Pacients.


En aquest article es presenten les recomanacions sobre el diagnòstic i tractament de la síndrome d'agudització de la MPOC (SAE) de GesEPOC 2021. Com a principals novetats la guia proposa una definició i aproximació sindròmica, una nova classificació de gravetat i el reconeixement de diferents trets tractables (RT), fet que suposa un nou pas cap a la medicina personalitzada. L'avaluació de l'evidència es realitza mitjançant la metodologia GRADE, amb la incorporació de 6 noves preguntes PIC.

El procés diagnòstic comprèn quatre etapes:

1) establir el diagnòstic de l'SAE

2) valorar la gravetat de l'episodi

3) identificar el factor desencadenant

4) abordar els RT

En aquest procés diagnòstic es diferencia una aproximació ambulatòria, en la qual es recomana incloure una bateria bàsica de proves, i una hospitalària, més exhaustiva, en la qual es contempla l'estudi de diferents biomarcadors i proves d'imatge. El tractament broncodilatador destinat a l'alleujament immediat dels símptomes es considera essencial per a tots els pacients, mentre que l'ús d'antibiòtics, corticoides sistèmics, oxigenoteràpia, ventilació assistida o el tractament de les comorbiditats variarà en funció de la gravetat i dels possibles RT. L'ocupació d'antibiòtics estarà especialment indicat davant un canvi en el color de l'esput, quan es precisi assistència ventilatòria, en els casos que cursin amb pneumònia i també per a aquells amb proteïna-C reactiva elevada (20 mg / L). Els corticoides sistèmics es recomanen en el SAE que necessita ingrés i se suggereixen en el SAE moderat. L'eficàcia d'aquests fàrmacs és més gran en pacients amb recompte d'eosinòfils en sang 300 cèl·lules / mm3. La ventilació mecànica no invasiva en fase aguda s'estableix fonamentalment per a pacients amb SAE que cursin amb acidosi respiratòria, tot i el tractament inicial.


Els autors de dit estudi són: Juan José Soler-Cataluña, Pascual Piñera, Juan Antonio Trigueros, Myriam Calle, Ciro Casanova, Borja G Cosío, José Luis López-Campos, Jesús Molina, Pere Almagro, José-Tomás Gómez, Juan Antonio Riesco, Pere Simonet, David Rigau, Joan B Soriano, Julio Ancochea, Marc Miravitlles, en representació del grup de treball de GesEPOC 2021


Programa "Hot Topics" de la Càtedra Respira de la UAB


El passat mes de març el Dr. Almagro va participar amb 2 posdcast en el programa HOT TOPICS, un projecte docent dissenyat per formar de forma ràpida i àgil sobre aspectes d'actualitat en medicina respiratòria mitjançant podcasts efectuats per experts reconeguts.

El Dr. Almagro intervenia en el podcast sobre Els índexs multicomponents en Medicina Interna i un segon sobre L'atenció als pacients amb MPOC durant la pandèmia

Els podeu escoltar en aquest enllaç:

https://www.smallairways.es/podcasts-hot-topics/medicina-interna/?utm_source=NW&utm_medium=NW&utm_campaign=Hot%20Topics