La Dra. Queralt Jordano publica un article a la revista European Journal of Internal Medicine

El passat mes de desembre la revista European Journal of Internal Medicine publicava l'article: Clinical significance of Staphylococcus aureus bacteriuria. L´associació entre la bacteriúria per Staphylococcus aureus (SABU) i bacterièmia (SAB) és controvertida. Malgrat que diversos estudis suggereixen que SABU és un marcador de SAB, aquesta associació només es va documentar en 175 (6.9%) de 2540 pacients amb SABU en el treball més rellevant publicat sobre el tema fins el moment.El present estudi avalua de forma retrospectiva les característiques clíniques de pacients amb SABU diagnosticats al nostre centre entre 2010 i 2019 i les diferències entre aquells que presenten o no SAB concomitant.El 25% de pacients amb SABU es van diagnosticar de SAB i el principal origen de la bacterièmia va ser el tracte urinari. El sexe masculí i l´absència de piúria i nitrits urinaris es va associar amb el diagnòstic de SAB.Les autores de dit estudi són: Queralt Jordano, Ainhoa Garcia, Clara Gallego i Helena Monzón, totes elles metges dels servei de Medicina Interna de l'HUMT i Mariona Xercavins metge del laboratori de Microbiologia Catlab.