Anatomia patològica

< Tornar a Especialitats i Disciplines acreditades

Cap de servei:
Dr. Xavier Tarroch Sarasa - Nº col·legiat: 24125

Tutora:
Dra. Cinthya Báez Leal - Nº col·legiada: 47672

Documents d'interès