Anatomia patològica

< Tornar a Especialitats i Disciplines acreditades

Cap de servei:
Dr. Xavier Tarroch Sarasa - Nº col·legiat: 24125

Tutora:
Dra. Pilar Forcada Guiu - Nº col·legiada:16500

Documents d'interès