La Dra. Helena Monzón participa en un estudi internacional sobre el tractament de les infeccions en els serveis d'urgències

Un grup de 68 especialistes, entre els que es troba la Dra. Helena Monzón, Cap del servei de Medicina Interna de l'HUMT, de 53 hospitals de referència amb activitat terciària en 22 països han explorat els factors per a optimitzar el tractament antimicrobià en els serveis d'urgències en un únic dia, el 18 de gener de 2020.
1.957 pacients de 11557 que van assistir al servei d'urgències aquell dia, presentaven alguna Malaltia Infecciosa. 218 pacients (11,1%) van presentar sèpsia. La puntuació mitja de qSOFA va ser significativament major en països amb recursos més limitats: d'ingressos mitjans- baixos (1,48 ± 0,963) en comparació amb països d'ingressos mitjans- alts (0,17 ± 0,482) i els d'ingressos alts (0,36 ± 0,714) (P <0,001). Vuit (3,7%) pacients amb sèpsia van ser tractats de forma ambulatòria.
Els diagnòstics més comuns van ser infeccions respiratòries de vies altes (n=877, 43.3%), seguit de les infeccions respiratòries de vies baixes (n=316, 16,1%) i les infeccions urinàries baixes (n=201, 10,3%). 1.085 pacients (55,4%) van rebre tractament antibiòtic. Els antibiòtics més utilitzats van ser els betalactàmics (BL) i els inhibidors de BL (n=307, 15,7%), cefalosporines de tercera generació (n=251, 12,8%) i quinolines (n=204, 10,5%).
Van concloure que en els serveis d'urgències solen atendre més pacients ambulatoris sense necessitat d'ingrés que malalts crítics. El diagnòstic microbiològic és poc freqüent, per tant és més fàcil l'ús no adequat d'antibiòtics així com la decisió d'hospitalització del pacient. Els països amb recursos més limitats tenen pacients amb infeccions més greus, per tant les seves estructures haurien d'estar organitzades per donar resposta.