La revista Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease publica un article sobre l'evolució temporal d'hospitalitzacions per MPOC i Bronquièctasis al territori espanyol, entre els anys 2004 i 2015

La Revista Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease va publicar el passat 17 de març l'estudi: Evolution and Comparative Analysis of Hospitalizations in Spain due to COPD and Bronchiectasis between 2004 and 2015. Els autors analitzen l'evolució temporal de les altes per MPOC, bronquièctasis i la seva combinació, avaluant la mortalitat hospitalària i els costos assistencials entre els anys 2004 i 2015 a partir de la base de dades del Ministeri de Sanitat. En l'estudi liderat per la Dra. Annie Navarro, adjunta del servei de Pneumologia de l'HUMT, també hi han participat el Dr. David de la Rosa-Carrillo, metge adjunt del servei de Pneumologia de l'Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, Cristina Esquinas, experta en recerca biomèdica de l'Hospital Vall d'Hebron, el Dr. Marc Miravitlles, metge adjunt del servei de Pneumologia de l'Hospital Vall d'Hebron i CIBER en malalties respiratòries, el Dr. Miguel Angel Martínez-Garcia, metge adjunt del servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, i el Dr. Pedro Almagro, cap clínic de la Unitat de Pacient Crònic Complex del servei de Medicina interna de l'HUMT.

La Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) és la principal causa d'hospitalització per malaltia respiratòria a Espanya. En els últims anys s'han incrementat els ingressos hospitalaris per bronquièctasis, tot i que no se sap si és proporcional a les hospitalitzacions per MPOC.
L'objectiu principal d'aquest estudi va ser analitzar l'evolució temporal de les altes per MPOC, bronquièctasis, i la seva combinació, i en segon lloc, avaluar el seu impacte en la mortalitat hospitalària i els costos sanitaris de les hospitalitzacions.
Els autors van realitzar un estudi analitzant la base de dades d'altes hospitalàries del Ministeri de Sanitat espanyol, amb diagnòstic codificats de MPOC o bronquièctasis entre 2004 i 2015. Hi trobem 3.356.186 altes amb un diagnòstic de MPOC o bronquièctasis. Després de les exclusions, es van analitzar 1.386.430 episodis: 85,2% amb MPOC, 8,4% amb bronquièctasis i 6,4% amb les dues patologies. L'edat mitjana dels pacients va ser 74,8 (10,9) anys i amb predomini masculí de l'80,1%. L'augment del nombre anual d'altes hospitalàries va ser més gran en els dos grups amb bronquièctasis: 48,8% en el grup de bronquièctasis i 55,4% en el grup mixt, davant el 6,6% en el grup de MPOC. La durada mitjana de l'estada va ser més gran en ambdós grups amb bronquièctasis (p <0,001), mentre que la mortalitat intrahospitalària va ser més gran en el grup de MPOC (p <0,001). Així mateix, l'increment anual de costos va ser més evident en els dos grups amb bronquièctasis.
Les conclusions dels autors es van centrar en què les hospitalitzacions i els costos sanitaris per bronquièctasis, associades o no amb la MPOC han augmentat en els últims anys significativament més que per a la MPOC, contribuint per tant a un augment de la despesa sanitària. L'estudi reafirma la rellevància de les bronquièctasis, ja que es necessiten desenvolupar estratègies que ajudin a millorar els diagnòstics i tractaments, com també entendre la relació d'aquestes amb la MPOC