Publicacions del servei de Medicina Interna


Aquest mes de desembre el servei de Medicina interna ha publicat tres estudis en revistes científiques.


La Dra. Alba Jerez-Lienas, metge adjunta de la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques del servei de Medicina Interna és la primera signat de l'estudi: "Cerebral Vein Thrombosis in the Antiphospholipid Syndrome: Analysis of a series of 27 patients and review of the literatura" que s'ha publicat a la revista Brain Sciences


Les trombosis venoses cerebrals son poc freqüents, representen el 0.5-1% dels accidents cerebrovasculars i en relació a la síndrome antifosfolipídica, es tracta d'una manifestació molt poc habitual (0.7%). Gràcies a la col·laboració entre diversos centres de referència, en aquest treball fem una descripció de la sèrie de casos de trombosis venosa cerebral en síndrome antifosfolipídica més llarga de la literatura, amb informació detallada de dades demogràfiques, etiològiques, clíniques, de tractament i de pronòstic. Paral·lelament, fem una revisió dels casos publicats a la literatura i els coneixements a dia d'avui sobre aquesta entitat. Encara que infreqüent, a la nostre sèrie la trombosi venosa cerebral va ser la manifestació que va portar al diagnòstic de la síndrome antifosfolipídica en la majoria de casos i de manera predominant, els pacients tenien més d'un factor de risc per desenvolupar la trombosi. Això remarca la importància de fer un screening complet que inclogui anticossos antifosfolípid davant d'un pacient amb trombosi venosa cerebral encara que hi hagi una causa òbvia, ja que el diagnòstic de síndrome antifosfolipídica comporta un maneig terapèutic i un seguiment a llarg termini específics.El Dr. Pere Almagro, cap clínic del servei de Medicina Interna ha participat com a co-autor de l'article: "Impact of the iCODEX tool in routine clinical practice in Spain", que s'ha publicat a la revista Current Medical & Research opinion
Autors: Gomez-Antunez M, Recio J, Almagro P, Diez-Manglano J, Boixeda R.
L'índex CODEX és una escala pronòstica del risc de mortalitat i reingrés en pacients amb MPOC, originalment descrita pel Dr. Almagro junt al grup de MPOC de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). En l'actualitat ha estat validat externament per altres autors en més de 30.000 pacients. El seu càlcul està disponible en App i Web (iCODEX) junt amb les recomanacions de tractament de la MPOC i comorbiditats per a cada puntuació de l'índex.


El tercer article en el que han participat el Dr. Pere Almagro i la Dra. Malik, ambdós metges de servei de Medicina Interna, porta per títol: "Dual versus single long-acting bronchodilator use could raise acute coronary syndrome risk by over 50%", i s'ha publicat a la revista Journal of Internal Medicine.
Autors: Almagro P, Malik K, Martinez-Camblor P
Es tracta d'una carta en resposta a un article, basat en una cohort de pacients de Nova Zelanda, en el que els autors conclouen que l'ús de doble broncodilatació en els pacients amb MPOC incrementa un 50% el risc d'events coronaris. En la carta de resposta intentem demostrar que les conclusions de l'estudi són errònies i es deuen a un factor de confusió residual per indicació no analitzat. La nostra anàlisi suggereix que l'ús de la doble broncodilatació no augmenta i en alguns casos disminueix el risc d'events coronaris.