La prestigiosa revista Chest publica la rèplica d'un article sobre els factors de risc de mortalitat en pacients ingressats per Covid-19

La revista Chest, en el seu número del mes de desembre, ha publicat la rèplica d'un grup de metges adjunts i residents, encapçalats per la Dra. Dietl i el Dr. Almagro en referència a un article publicat al juliol pel Dr. Chen i el seu equip.

L'article fa referència als factors de risc de mortalitat en pacients ingressats per Covid-19 durant el 2019 a la Xina. La Dra. Dietl apunta en la seva replica les diferències entre dos articles publicats simultàniament un a la revista Chest i l'altre a JAMA sobre les variables analitzades: mortalitat vs. múltiples variables com: morts, capacitat d'admissions a la UCI o mecanismes de ventilació.

Conclouen la rèplica dient que els criteris d'hospitalització poden contribuir a la contenció de l'expansió del virus, però els criteris exposats a l'article qual es fa menció no són vàlids en aquelles zones on el sistema de salut ha estat a prop del col·lapse. Proposen que per establir un model és necessari tenir en compte la validació externa amb diferents grups poblacionals.

Dr. Almagro nomenat editor de la Revista Clínica Española
Per una altra banda, el Dr. Pere Almagro ha estat nomenat com a editor de l'àrea respiratòria de la Revista Clínica Española (RCE) pel seu reconegut prestigi.