Unitat de Neurorehabilitació

La neurorehabilitació és un procés mèdic complex que té com objectiu ajudar en la recuperació d’una malaltia del sistema nerviós i minimitzar i/o compensar qualsevol alteració funcional secundària a la mateixa.

Les patologies neurològiques sobre les quals actuem podem classificar-les bàsicament en: dany cerebral adquirit (traumatisme cranioencefàlic, accident cerebrovascular - Ictus) i altres com tumors cerebrals, anòxia cerebral, infecciosa...) lesió medul·lar de qualsevol etiologia (congènita, traumàtica, vascular, tumoral inflamatòria...) i altres patologies neurològiques com esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotròfica (ELA), síndrome atàxia, neuropaties, miopaties ...

  • Dany Cerebral Adquirit

    El dany cerebral adquirit és una de les principals patologies que es tracta des de la unitat de Neurorehabilitació. És un problema de salut de primer ordre, ja que a més de ser causa de mortalitat, constitueix en països …Llegir més

  • L'espasticitat

    Un dels problemes mèdics i socials freqüents de les patologies neurològiques és l’espasticitat que de manera significativa influeix en la qualitat de vida del pacient i dels seus cuidadors. Degut a la seva complexitat, …Llegir més