Unitat Cardiorespiratòria

A la unitat de Rehabilitació Cardio-respiratòria s’aborden diferents patologies que requereixen d’un abordatge multimodal i interdisciplinar. En ella hi participa un equip multidisciplinar (metges de diferents especialitats, fisioterapeutes, infermeria, nutricionista, psicòleg, terapeutes ocupacionals) coordinat per un metge rehabilitador.

La seva activitat es va iniciar amb els Programes de Rehabilitació Cardíaca l’any 2006 i amb els anys s’han anat incorporant altres entitats com la peri-rehabilitació del pacient candidat a cirurgia major iniciada l’any 2011 i els Programes de Rehabilitació respiratòria des de l’any 2012.

En aquesta unitat la funció del servei de rehabilitació (metges rehabilitadors, fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals) se centra en la valoració i interpretació de la situació funcional del pacient (fragilitat i/o condició cardio-respiratòria i/o valoració musculatura perifèrica i/o respiratòria), en la seva optimització utilitzant l’exercici físic com a eina i en l’empoderament del pacient perquè pugui adoptar una conducta crítica i proactiva amb la seva malaltia.

La unitat compta amb Ergometria amb Anàlisi de Gasos, gold-standar en la valoració de la condició cardiorespiratòria, ja que integra la resposta cardiovascular, respiratòria i muscular a l'exercici. L'Ergometria amb Anàlisi de Gasos s'ha convertit en una prova indispensable a la unitat tant en la valoració funcional, prescripció d'exercici físic individualitzat i monitorització de resultats amb l'exercici, com en l'estratificació del risc quirúrgic del pacient candidat a cirurgia major i en la classificació ergomètrica-funcional de la Insuficiència Cardíaca a l'hora de decidir estratègies terapèutiques avançades (DAI i/o resincronització cardíaca, trasplantament cardíac…).

  • Programa de Rehabilitació Cardíaca

    Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la Rehabilitació Cardíaca es defineix com la suma coordinada d'intervencions requerides per influir favorablement sobre la malaltia, assegurant les millors condicions …Llegir més

  • Programa de Rehabilitació Respiratòria

    L'European Respiratory Society (ERS) ha definit la rehabilitació respiratòria com una intervenció integral basada en una minuciosa avaluació del pacient seguida de teràpies dissenyades a mida, que inclouen, però no es …Llegir més

  • La peri-rehabilitació (pre, durant i post cirurgia major)

    En cirurgia major, malgrat les millores en les cures peri-operatòries (“Enhanced Recovery After Surgery”), la taxa de complicacions post-operatòries estan entre un 20% i un 40%. Això contribueix a augmentar l'estada …Llegir més