Unitat de Rehabilitació Oncològica

La Rehabilitació Oncològica es pot definir com la cura mèdica que ha de ser integrada al continu de la cura oncològica i portada a terme per professionals de la rehabilitació formats en la prevenció, el diagnòstic i tractament de dèficits físics, psicològics i cognitius. L'objectiu és mantenir o restaurar la funció, reduir símptomes d'estrès, maximitzar la independència i millorar la qualitat de vida en aquesta població.

La complexitat del pacient oncològic obliga a abordar-lo de manera interdisciplinària i multimodal en el nostre servei de rehabilitació.

El servei d'oncologia i/o hematologia deriva a la unitat de rehabilitació oncològica pacients amb símptomes i/o dèficits funcionals secundaris de la pròpia malaltia oncològica o dels tractaments rebuts, que generen una discapacitat significativa. El metge rehabilitador realitzarà una evolució global detallada que inclogui la funció física (proves d’exercici simples o complexes, fragilitat) i/o psicològica i/o cognitiva així com l’impacte en la qualitat de vida del pacient. L'estratègia terapèutica serà dissenyada d'una manera inter i multidisciplinària comptant amb l'assessorament de les diferents subunitats específiques del servei de rehabilitació (unitat de rehabilitació cardio-respiratòria, de neurorehabilitació, limfoedema, amputats, dolor) i la intervenció d'altres serveis si cal (Nutrició, Psicologia).

A nivell hospitalari i amb el servei d'hematologia, s'ha establert un protocol d'intervenció amb el pacient que ingressa per al trasplantament autòleg de sang perifèrica. Amb l'objectiu de minimitzar els efectes d'una immobilització prolongada, el pacient al llarg del seu ingrés i prèvia valoració pel metge rehabilitador, rep l'assessorament i el reforç periòdic per part d'un fisioterapeuta sobre la realització d'exercici aeròbic i de tonificació muscular a l'habitació.

Al pacient oncològic, a més del tractament mèdic rehabilitador pertinent, també se li ofereix un component educacional. Al llarg de l'any se celebren diverses jornades informatives sobre exercici i nutrició impartides per la nutricionista, el metge rehabilitador i el fisioterapeuta. Són jornades de 2 hores adreçades a tot pacient oncològic que rep o ha rebut tractament pel càncer.

La població oncològica és una candidata excel·lent al Programa de Marxa Nòrdica implantat al nostre servei com a eina per a promoure la pràctica d'exercici físic regular. Aprofitant les instal·lacions del parc Vallparadís, sota la indicació del metge rehabilitador i sota la supervisió d'un fisioterapeuta format en Marxa Nòrdica, grups de 6 persones segons funcionalitat realitzen 12 sessions de Marxa Nòrdica d'una hora de durada, dirigides a fer que el pacient es familiaritzi amb la tècnica, aconsegueixi els beneficis físics que ofereix aquest exercici i s'adhereixi a un estil de vida actiu a llarg termini.