Compartiment anterior

L'ecografia ens permet diferenciar fàcilment entre dos tipus de cistocele en funció de si es modifica o no l'angle retrovesical (3).
  • El cistouretrocele, que cursa amb l'angle retrovesical obert, sol anar acompanyat d'hipermobilitat uretral i incontinència urinària d'esforç. Difícilment presentarà una disfunció de buidatge.
  • Tot el contrari, ocorre en el cas del cistocele amb angle retrovesical intacte, que s'associa més a la lesió de l'elevador i per tant el veurem en casos de prolapses més severs. Aquest, a més, sol cursar amb disfunció de buidat per kinking uretral (l'estructura prolapsada s'encabalga sobre la uretra i la comprimeix dificultant el buidatge) però sense incontinència urinària en l'esforç.
Figura 2. La imatge de l'esquerra mostra un cistocele que l'esforç augmenta l'angle retrovesical i la de la dreta una cistocele amb angle conservat